AMIR REDŽOVIĆ- predsjednik SO-e Rožaje od 3.6.1963 do 1.6.1967.godine

AMIR REDŽOVIĆ- predsjednik SO-e Rožaje od 3.6.1963 do 1.6.1967.godine

2072
0
PODIJELITE
AMIR REDŽOVIĆ Predsjednik SO-e Rožaje od 3.6.1963 do 1.6.1967.godine

Rođen je 1922. godine, u Biševu gdje je i završio Osnovnu školu. U Ivangradu 1949. godine upisuje Realnu Gimnaziju koju završava 1953.godine.
Poslije završetka Gimnazije upisuje i završava višu Političku školu na Cetinju, školu za kadrove iz partijskog i Državnog aparata. Upisuje Višu Upravnu školu u Sarajevu.
Redžović Amir je bio učesnik u II svjetskom ratu kao borac IV bataljona Komskog odreda na dužnosti političkog komesara.
Izabran je za člana Mjesnog komiteta SKOJ-a, a poslije rata je službovao kao zamjenik komandira milicije u stanici Narodne milicije na Vučoj.
Kao ugledan društveno politički radnik izabran je za člana Sreskog komiteta KP Crne Gore za Srez Beranski. Takođe je izabran i za člana opštinskog komiteta SK Rožaje 1963-1967.godine izabran je za člana Sreskog odbora SSRN Ivangrad člana Izvršnog odbora SSRN Rožaje i člana Savjeta za unutrašnje poslove NO Rožaje.
Odlikovan je 1946.godine Medaljom za hrabrost.
Odlikovan je Ukazom Predsednika S.F.R.Jugoslavije Josipa Broza Tita Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima za zasluge u razvijanju koncepcije Opštenarodne odbrane i za uspjehe u podizanju Vojnostručnog znanja i borbene gotovosti naših građana.
Od strane Narodne tehnike Saveza za tehničko vaspitanje Beograd dodeljena mu je spomen plaketa za zasluge stečene tokom višegodišnjeg rada u Narodnoj tehnici u Beogradu.
Ukazom Predsednika Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita 20.11.1958. godine odlikovan je Ordenom rada I reda sa srebrnim vijencem za naročito zalaganje i postignute uspehe u izgradnji naše zemlje.
Ukazom Predsjednika S.F.R. Jugoslavije 25.11.1966.godine odlikovan je Ordenom Brastva i Jedinstva sa Srebrnim Vencem za zasluge na širenju brastva i jedinstva naših naroda.
Ukazom Predsjednika S.F.R. Jugoslavije odlikovan je ordenom zasluga za norod sa srebrnim zracima.
Kao ozbiljan, stručan, kreativan i odgovoran rukovodilac obavlja poslove direktora u preduzeću „Ciglana“ u Ivangradu.
Nakon uspješno obavljenih poslova na predhodnoj dužnosti, nadležni državni organi ga imeniju za direktora Transportnog preduzeća u Ivangradu, a naredne godine ga imenuju za direktora preduzeća „Poljopromet“ u Ivangradu.
Po zahtjevu Opštinskih vlasti iz Rožaja imenovan je na mjesto Generalnog direktora Šumkog-Industriskog Kombinata ,,Gornji Ibar“ Rožaje i postavlja temelje razvoja finalne industrijske proizvodnje u drvnoj preradi izgradnjom pogona Stolarije, Panela i kompletnu rekonstrukciju pilane sa kotlarom poslije požara kada je izgoreo pogon do temelja, kada je zapošljeno više od 400 radnika, stvarajući najveće preduzeće Drvne prerade u Crnoj Gori. Dobitnik je zlatne plakete RO „Gornji Ibar“ Rožaje za postignute rezultate u razvoju preduzeća.
Izabran je za predsjednika opštine Rožaje u vremenu od 1963.-1967.godine i u tom vremenu daje najveći doprinos u razvoju obrazovanja omladine u Rožajama jer ima najveće zasluge za otvaranje isturenog odjeljenja gimnazije Panto Mališić iz Berana (U svojoj knjizi Prof. Dr. Miomir Dašić odao mu je priznanje da je najzaslužniji Amir Redžović za otvaranje Gimnazije).
To je bio sudbinski i istorijski značaj na razvoju daljeg obrazovanja omladine što će u narednom periodu razviti obrazovni, društveni i kulturni preporod Rožaja.
Od strane Skupštine Rožaje dobio je plaketu za naročite zasluge i postignute uspehe u radu od značaja za razvitak opštine Rožaje. Za vrijeme svog predsjedničkog mandata radio je na izgradnji glavne ulice sadašnijih gabarita.
Sa otvaranjem gimnazije otvorila se i Škola učenika u privredi.
Izabran je 1967. godine za Predsjednika Opštinskog sindikalnog vijeća.
Biran je za poslanika u Skupštini Crne Gore od 1957. do 1961. godine prvi mandat, od 1969. do 1974. godine, postaje profesionalni poslanik i delegat sa stalnim radom u skupštini Crne Gore. Ponovo je izabran za poslanika 1974. do 1978. godine (treći mandat).
Od strane Predsjednika Saveznog Izvršnog Vijeća Jugoslavije dobio je Plaketu Civilne zaštite kao komandant koji je postigao izuzetne rezultate u razvoju civilne zaštite Rožaje.
Izabran je za člana savjeta Republike 1979. godine, kao uspješan dugogodišnji društveno politički radnik koji se istakao stručnim, kreativnim i organizatorskim sposobnostima u unapređenju Socijalističkih samoupravnih odnosa i izgradnji društveno ekonomskog i političkog sistema zemlje.
Postigao je izuzetne rezultate na unapređenju dobrih međurepubličkih odnosa sa susjednim opštinama i za to je dobitnik Zlatne plakete grada Tutina.
Obavljao je i niz drugih značajnih funkcija u odborima i komisijama.
Prema postignutim rezultatima na polju izgradnje bratstva i jedinstva, postignutih rezultata u izgradnji zemlje, postignutih rezultata na podizanju borbene gotovosti naših građana, postignutih rezultata u razvoju i radu preduzeća u Ivangradu i Rožajama, postignutih rezultata u društveno političkom radu u institucijama Berana, Rožaja i Republike Crne Gore, Amir Redžović se svrstava u najznačajnije građane Rožaja u 20. vijeku.

 

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR