HAMDIJA FETAHOVIĆ – predsjednik SO-e Rožaje od 2.6.1967 do 1.5.1974.godine

HAMDIJA FETAHOVIĆ – predsjednik SO-e Rožaje od 2.6.1967 do 1.5.1974.godine

1024
0
PODIJELITE

Rođen je u Rožajama 1929. godine.
Prije rata završio je četvororazrednu osnovnu školu u Rožajama.
U ratu je dobio čin kapetana. Bio je borac u Bihorskom partizanskom bataljonu Komskog odreda u Posadnoj četi pri Komandi mjesta u Rožajama.

Od maja 1945.godine do juna 1950. godine, je pohađao Gimnaziju u Beranama, a školske 1950/51. godine,  Novinarsko – diplomatsku visoku školu u Beogradu. Nakon njenog ukidanja 1952. godine, prešao je na filozofski fakultet (grupa za francuski jezik i književnost)  i završio ga 1957. godine.  Za vrijeme studija aktivno je obavljao razne društvene poslove u Savezu studenata Beogradskog univerziteta.
Učesnik je na šest dobrovoljnih omladinskih akcija, na kojima je bio član štaba ili komandant radne brigade, a četiri puta je bio i udarnik.
Nakon završetka fakulteta 1957. godine, aktivno je nastavio da se bavi politikom u Rožajama i u Crnoj Gori.
Bio je poslanik Skupštine Crne Gore u nekoliko saziva i predsjednik Odbora za pitanje obrazovanja kulture i nauke Skupštine Crne Gore, kao profesionalac.
Predsjednik SO-e Rožaje bio je 7 godina (1967-1974), a od 1974. godine do odlaska na rad u Savezni sekretarijat za inostrane poslove 1978. godine, bio je član Sekretarijata i Predsjedništva Republičke konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Crne Gore.
Imenovan je za ambasadora SFRJ u Kamerunu i Ekvatorijalnoj Gvineji 1979. godine. U Saveznom ministarstvu inostranih poslova u Beogradu (SSIP) bio je opunomoćeni ministar, savjetnik saveznog sekretara i ujedno načelnih Službe za interno informisanje.
Obavljao je i druge brojne političke dužnosti od kojih su najvažnije: Član Sreskog komiteta Narodne omladine beranske gimnazije; član Glavnog odbora Narodnog fronta Crne Gore; predsjednik Republičko interesne zajednice obrazovanja i vaspitanja Crne Gore; član Saveznog odbora SRVSJ; predsjednik Izdavačkog savjeta dnevnog lista “Večernje novosti” u Beogradu; Aktivno se bavi novinarskim i publicističkim radom. Ima nekoliko ratnih i mirnodopskih odlikovanja, nagrada plaketa i priznanja. Dobitnik je nagrade “30 septembar” .

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR