KONKURS za Međunarodni festival dječije pjesme „ZLATNA PAHULJA“ 2018

KONKURS za Međunarodni festival dječije pjesme „ZLATNA PAHULJA“ 2018

942
0
PODIJELITE
KONKURS ZLATNA PAHULJA 2018

Prijave za izvođače iz Crne Gore (prvo veče)

1. Na Konkurs se mogu prijaviti kompozicije za djecu koje nijesu ranije objavljivane.
2. Tekst kompozicija mora biti namijenjen dječijem uzrastu i ne smije biti ranije objavljivan.
3. Maksimalno trajanje kompozicije je 3:30 minuta.
4. Jedan kompozitor može slati više radova.
5. Odabrane kompozicije izvode djeca iz Crne Gore od 7 do 13 godina. Izbor izvođača vrše autori u saradnji sa umjetničkim direktorom Festivala. Autori kompozicija mogu biti iz inostranstva.
6. Izvođači generalnu probu i takmičarsku priredbu izvode uživo.
7. Kompozicije odabrane od Selekcione komisije se otkupljuju.
8. Odabrane kompozicije se ne mogu naknadno povući.
9. Organizator Festivala zadržava pravo korišćenja odabranih kompozicija i iste može štampati na nosače zvuka i slike.
10. Autori su dužni da odabrane kompozicije studijski aranžiraju.
11. Mastering kompozicija realizuje organizator Festivala.
12. Prijave slati poštom na adresu: Centar za kulturu Rožaje, ul. 13. juli bb, 84310 Rožaje sa naznakom “Za Konkurs – prvo veče Festivala” ili na e-mail czkrozaje@gmail.com.
13. Prijave moraju sadržati demo audio snimak (CD ili DVD ukoliko se šalje poštom), informacije o autorima, tekst kompozicije i kontakt podatke autora.
14. Prijave slati do 20. oktobra 2017. godine.
15. Organizator obavještava autore kompozicija koje su odabrane za izvođenje na Festivalu.
16. Finalne aranžmane (full i matrica) slati u nekompresovanom wav formatu
(16bit – 44.1kHz) najkasnije do 1. decembra 2017. godine. Ukoliko se finalni aranžmani šalju elektronskom poštom, potrebno ih je kompresovati sa WinRar ili WinZip arhiverom i postaviti na neki od servera za razmjenu fajlova. Ujedno, sa poslatim finalnim aranžmanom (full i matrica) treba poslati: ime, prezime, fotografiju i biografiju izvođača, kao i imena i prezimena autora muzike, aranžmana i teksta.

Prijave za izvođače iz inostranstva (internacionalno veče)

1. Na Konkurs se mogu prijaviti kompozicije za djecu koje mogu biti ranije objavljivane.
2. Tekst kompozicija mora biti namijenjen dječijem uzrastu i može biti ranije objavljivan.
3. Maksimalno trajanje kompozicije je 3:30 minuta.
4. Jedan kompozitor može slati više radova.
5. Odabrane kompozicije izvode djeca od 7 do 13 godina.
6. Solisti generalnu probu i takmičarsku priredbu izvode uživo.
7. Odabrane kompozicije se ne mogu naknadno povući.
8. Organizator Festivala zadržava pravo korišćenja odabranih kompozicija i iste može štampati na nosače zvuka i slike.
9. Autori su dužni da odabrane kompozicije studijski aranžiraju.
10. Prijave slati poštom na adresu: Centar za kulturu Rožaje, ul. 13. juli bb, 84310 Rožaje sa naznakom “Za Konkurs – internacionalno veče Festivala” ili na e-mail czkrozaje@gmail.com.
11. Prijave moraju sadržati studijski aranžiran snimak (CD ili DVD ukoliko se šalje poštom), informacije o autorima i ime države koju predstavlja izvođač, tekst kompozicije i kontakt podatke autora.
12. Prijave slati do 1. decembra 2017. godine.
13. Organizator obavještava autore kompozicija koje su odabrane za izvođenje na Festivalu.
14. Finalne aranžmane (full i matrica) slati u nekompresovanom wav formatu
(16bit – 44.1kHz). Ukoliko se finalni aranžmani šalju elektronskom poštom, potrebno ih je kompresovati sa WinRar ili WinZip arhiverom i postaviti na neki od servera za razmjenu fajlova. Ujedno, sa poslatim finalnim aranžmanom treba poslati: ime, prezime, fotografiju i biografiju izvođača kao i imena i prezimena autora muzike, aranžmana i teksta.

Prispjeli radovi se ne vraćaju.
Za najbolje radove Organizator će dodijeliti nagrade.
Festival će se održati 23. i 24. februara 2018. godine u Centru za kulturu Rožaje.

Informacije u vezi Festivala možete dobiti telefonom na broj +382 67 510 589 ili putem elektronske pošte czkrozaje@gmail.com.

RT(izvor:CZK Rožaje)

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR