ZEKA KURPEJOVIĆ Predsjednik SO-e Rožaje od 1950 – marta 1951.godine

ZEKA KURPEJOVIĆ Predsjednik SO-e Rožaje od 1950 – marta 1951.godine

789
0
PODIJELITE
ZEKA KURPEJOVIĆ Predsjednik SO-e Rožaje od 1950 – marta 1951.godine;

Rođen 18. marta 1922. godine u Rožajama. Osnovnu školu završio je u Rožajama, a Srednju ekonomsku u Novom Pazaru.

Učesnik je NOR-a  od 1944. godine. Od 1950. do 1951. godine obavljao je dužnost sekretara Mjesnog komiteta SKJ u Rožajama.

Bio je predsjednik Opštine u periodu 1951 – 1952. godine.

Skoro čitav svoj radni vijek proveo je RO „Gornji Ibar“ – OOUR „Trgovina“ kao šef nabavne službe. Poslije penzionisanja biran je za sekretara OO SUBNOR – a Rožaje. Dobitnik je nagrade „30. septembar“ 1975. godine. Odlikovan je, na osnovu Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ Medaljom rada 1948. godine.

Na osnovu Ukaza Predsjednika SFRJ odlikovan je 1974. godine Ordenom rada sa srebrnim vijencem.
Umro je 2000. godine.

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR