“BISERNICA 2007” 300 RADNIKA, 16 PRODAJNIH OBJEKATA, 3 POSLOVNA CENTRA I 380...

“BISERNICA 2007” 300 RADNIKA, 16 PRODAJNIH OBJEKATA, 3 POSLOVNA CENTRA I 380 HA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

1993
0
PODIJELITE
Bisernica samoposluga

TRGOVAČKO PREDUZEĆE ,,BISERNICA” FARME, PRERADA, UZGOJ I TRGOVINA…A DANAS?

 Bisernica je bila jedno od najuspješnijih preduzeća u oblasti trgovine na sjeveru Crne Gore. Zapošljavalo je oko 300 radnika, a  imalo je i sezonsku radnu snagu  u oblasti  poljoprivrede. Nastala je spajanjem Zadruge Rožaje i Zadruge Biševo.Poslije GIR-a bila je najveće preduzeće u Rožajama.

Preduzeće se bavilo, maloprodajom, veleprodajom i poljoprivredom. Najbolje rezultate postoglo je u oblasti trgovine – maloprodaja. Bisernica je bila nosilac razvoja poljoprivrede. U poljoprivredi se uglavnom bavila stočarstvom, organizovanjem farmi. Organizovane su farme za uzgoj ovaca i govedi, farme ovaca  bile su  na Vučoj i Ćosovici, a farma krava u Djunerovica Lukama.

SAMOPOSLUGE „BISERNICA“ – CIJELI PROFIT OSTAJAO U OPŠTINI ROŽAJE ŠTO DANAS NIEJ SLUČAJ JER GRAD JE PUN MEGA MARKETA ČIJA SU SJEDIŠTA NA JUGU CG I DRUGIM DRŽAVAMA

Bisernica samoposluga

,,Bisernica” je bila jedino preduzeće koje sa bavilo maloprodajom robe opšte potrošnje i prehrane, u opštini Rožaje. Imalo je razvijenu maloprodajnu mrežu kako u gradu tako i  u skoro svim naseljima opštine. Imala je sopstveni kapital za poslovanje, nije ulazila u veće investicije i nije bila kreditno zadužena kod banaka. Investicije u poljoprivredi, farme i druga ulaganja, finansirane su sopstvenim sredstvima. Najveća investicija ovog preduzeća je Fabrika leko bilja koja je finansirana sredstvima FNP-a. Stabilno ekonomsko poslovanje bilo je prisutno u ovom preduzeću sve do početka bavljenja veletrgovinom.

Bisernica samoposluga

Bilo je i promašaja u razvoju poljprivrede. Izgrađena  je farma krava u Đunerovića Lukama, tik uz objekte hotela Turijak. GIR je dugo osporavao tu  lokaciju za  farmu govedi zbog  turističke i ekološke očuvanosti užeg i šireg lokaliteta, ali je od Izvršnog odbora opštine Rožaje, OKSK Rožaja i Bisernice dato obazloženje za nju:  ,, Da   se savremeni hoteli nalaze  na lokacijama da gosti hotela mogu gledati krave od kojih piju mljeko”(strašna glupost).  Ova farma nikada nije radila punim kapacitetom, već samo zagađivala turistički i ekološki biser ,,Đunerovića Luke”.

Bisernica poslovna zgrada Rožaje

Izgrađena je fabrika Ljekobilja sa hladnjačama za skladištenje poljoprivredih proizvoda radi bolje snadbjevenosti Rožaja tim proizvodima,  i za  preradu ljeko bilja i šumskih plodova, sa područja opštine Rožaje i sjevera Crne Gore. Primjera radi bilo je planirano da se u januaru mjesecu može u Bisernicinim prodavnicama kupiti sveže grožđe ( čuva se u hladnjačama Lekobilja) i uvijek imaju zalihe mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa. Ovaj koncept,  na savremen način snadbijevanja namirnicama, omogućio bi da se  Rožaje snandijeva kao svi gradovi, potrebnim poljoprivrednim proizvodima i namirnicama.  To je bilo  planirano  i iz razloga da se Rožaje kao naselje podigne na  veći nivo urbanosti, higijene , veći nivo turističke sredine, kako bi se poboljšao razvoj turizma.

Farma ovaca Bisernica

Konkretno to bi značilo da se u gradu više ne može gajiti stoka (krave, ovce, koze), što je bila  masovna pojava. Svaka grdska porodica pored velelepne kuće imala je podignutu štalu za uzgoj krava i teladi, radi mlijeka i mesa (inspekcija je uvijek  imala odgovor, da ne može spriječiti gajenje stoke u gradu iz razloga loše snadbjevenosti grada pomenutim namirnicama). Tada se postavljalo pitanje je li Rožaje ,,veliko selo” u kojem se razvija govdarstvo ili je urbana sredina.

Kada je u pitanju veleprodaja, umjesto pospješivanja  razvoja poljoprivrede i maloprodaje, čemu je bila namijenjena, Bisernica je proširila djelatnost na oblasti trgovine građevinskog materijala i rezane građe i ušla u djelatnost trgovine Gornjeg ibra, bez dogovora i planskih usmjerenja. U to vrijeme Gornji Ibar je bio jugoslovenski gigant  i u toj oblasti. To se manifestvovalo na taj način što je Bisernica počela da otvara stovarišta građevinskog materijala i rezane građe u  svim gradovima SFRJ, gdje je imao Gornji Ibar svoje poslovne centre. To je izazvalo pometnju u privredi Rožaja.

Bisernica je kritikovana zašto se intenzivnije ne bavi maloprodajom i poljoprivredom, otvori savremene prodavnice,  markete i robnu kuću, nego prodaje robu u poslijeratnim dućanima, zašto ne snadbijeva grad mlijekom, mliječnim proizvodima i mesom, preko rashladnih postrojenja Ljekobilja.

Utovar baliranog sijena

Veletrgovinskim transakcijama  Bisernica je  sredinom osamdesetih godina  uvedena   u finansijsku krizu iz koje  nije  nikada izašla. Dugo vremena bila je pred stečajem, a prijetila je opasnost i od likvidacije. Posrnuće ovog preduzeća, kasnije i njegov nestanak, u velikoj mjeri je oslabio rožajsku privredu.

Direktori ,,Bisernice” bili su: I. Ganić, Hakija Feleć, Jaho Demić, Smajo Hadžialijagić, Asim Sutović, Avdo Bučan, Jusuf Fetahović, Ragib Hadžić, Miraš Đukić i Božo Bulatović.

Farme Bisernice

Bisernisa se, u procesu tranzicije, podijelila na tri subjekta: Agrobisernicu (poljoprivreda), Bisernicu (trgovinu) i fabriku Ljekobilje. Bisernica je rasprodala svoju imovinu i kao takva nestala.Malo se zna kako su nestali (prodati) poslovni centri Bisernice. Agrobisernica (zadruga) se bavi poljoprivredom. Fabrika Ljekobilja je novi privredi subjekat čija je djelatnost  otkup i prerada gljiva i šumskih plodova.

INFORMACIJE IZ 2007.GODINE:

GODINA 2007. „AGROBISERNICA POSJEDUJE 16 MALOPRODAJNIH OBJEKATA, 3 POSLOVNA CENTR U PODGORICI, NIŠU I SARAJEVU KAO I 380 HEKTARA OBRADIVOG ZEMLJIŠTA

ZZ Agrobisernica Rožaje, je nastala fisijom DP “Bisernica” Rožaje, 1996. godine, time što je izvršeno prestruktuiranje i transformacija društvenog kapitala u zadružni od 91% i Akcionarsko društvo 9%, koje je kasnije privatizovano.

ZZ “Agrobisernica” Rožaje, posjeduje 16 maloprodajnih objekata, 3 poslovna centra u Podgorici, Nišu i Sarajevu. Pri “Agrobisernici” posluju fabrika za proizvodnju ljekovitog bilja i šumskih plodova, dvije ekonomije koje posjeduju 345 ovaca, 19 ovnova, 55 jagnjadi i 45 jagnjadi za priplod. “Agrobisernica” posjeduje i šumsko bogatstvo od 160 h čamove, lišćara i bukove šume, kao i 380 ha obradivog zemljišta.

Shodno činjenici da ZZ “Agrobisernica” posjeduje dvije ekonomije i dosta neobradjenog zemljišta , došli smo na ideju da nabavimo žito-kombajn da bi zasijali neobradjenu količinu pod žitom, drugi pod heljdom, žitom i ječmom. Podršku projektu dali su Zadružni savez CG, Ministarstvo poljoprivrede, Opština Rožaje i zadrugari same zadruge.

U Rožajskom kraju je evidentan nedostatak poljoprivredne mehanizacije, a naročito žito-kombajna, kojeg ova opština ne posjeduje. Na podrućju opštine Rožaje, ZZ “Agrobisernica” je jedino poljoprivredno preduzeće od šireg društvenog interesa.

Nabavkom žito kombajna bi se uvećala proizvodnja, kako kod same zadruge, tako i kod privatnih poljoprivrednika i direktno bi taj efekat doveo do novih zapošljavanja na području opštine Rožaje.

Nabavka žito kombajna bi koristila lokalnim dobavljačima, kako za nabavku sirovina , tako i za korišćenje usluga.

-Sigurno da će projekat ponuditi dobro, kako samoj zadruzi, tako i lokalnoj zajednici, olakšanjem obrade zemljišta, uvećanjem prinosa i efikasnošću rada

-Sam projekat bi sigurno pružio podršku regionalnom i lokalnom biznisu

-Projekat predstavlja otvaranje nove poslovne jedinice, samom proizvodnjom žitarica otvara se prostor za formiranje mlinarske i pekarske industrije.

-Projekat promoviše razvoj ostalih sektora i to onih koji se bave prometom zdrave hrane.

-Projekat promoviše izvoz robe i usluga, time što bi se proizvodile žitarice, a i uslužne djelatnosti naročito za poljoprivrednike.

-Projekat ima uticaja na životnu sredinu i zajednicu time što bi se zaposlila nova radna snaga, a ujedno bi se proizvodila i zdrava hrana za tržište.

Ujedno smo se bavili mišlju, shodno tome što posjedujemo farmu ovaca, da oformimo jednu mini mljekaru za proizvodnju sira.

 

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR