PREDSJEDNIK OPŠTINE SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA MJESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE ROŽAJE

PREDSJEDNIK OPŠTINE SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA MJESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE ROŽAJE

177
0
PODIJELITE
Sa sastanka

U organizaciji Sekretarijata za Mjesne zajednice opštine Rožaje, održana je sjednica kojoj je prisustvovao veliki broj predsjednka mjesnih zajednica a razgovaralo se o temama koje se tiču rješavanja tekućih u dugoročnih problema, te se analizirao dosadašnji rad lokalne uprave kada su u pitanju ulaganja u infrastrukturu te veća posvećenost mjesnim zajednicama.
 
Sjednicu je vodio Sekretar Sekretarijata za mjesne zajednice gospodin Vehbija Honsić a  predsjednici mjesnih zajednic nisu štedili riječi hvale na rad ovoga Sekretarijata i njegovih uposlenika. 
 
            Predsjednici mjesnih zajednica iznijeli su probleme sa kojima se mještani susreću a većinom se tiču sanacije i izgradnje infrastrukture, puteva, vodovoda i ostalih objekata u koje nije ulagano u proteklim godinama i decenijama te skrenuli pažnju da su ulaganja vidna ali da moraju biti ravnomjerna na nivou svih mjesnih zajednica.
 
Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Mersad Šutković iznio je planove i projekte koje ovaj sekretarijat ima u narednom periodu. Takodjer, Šutković je istakao da bi predsjednici MZ trebali da posvete više pažnje kada je u pitanju blagovremeno apliciranje na oglase koje raspisuje ovaj sekretarijat u saradnji sa lokalnom upravom a tiču se subvencija u dodjeli plastenika ili sadnica kao i pomoć pri apliciranju prema evropskim fondovima.
 
Arbin Kalač je predsjednike mjesnih zajednica upoznao sa planovima i programima Sekretarijata za urbanizam izgradnju i zaštitu životne sredine, koji se tiču određenih kapitalnih projekata a koji su od vitalnog značaja, kao sto je izgradnja industrijske zone te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
 
 
Komandir službe zaštite i spašavanja Harun Agović u svom obraćanju govorio je o karakteru posla kojim se bavi njegova služba te se osvrnuo na probleme sa deficitom potrebne spasilačke opreme. U vezi programa rada je kazao da imaju preventivno i operativno djelovanje te da su prisustvovali seminarima na državnom nivou i to islustvo prenose na lokalne zajednice. Takodjer, kazao je da je bitna priprema za ljetnji period jer su najavljene velike vrućine te od predsjednika mjesnih zajednica trazio intenzivnu saradnju na svim poljima koja se tiču službe čiji je komandir. Sa stanovnicima treba razovarati na temu preventivnih mjera kada su u pitanju nekontrolirana paljenja otpadnog sijena te da su takvi postupci jako opasni. 
 
Predsjednik opštine gospodin Ejup Nurković kazao je da u trogodišnjem periodu urađeno dosta ali da taj period nedovoljan za sanaciju i izgradnju svih potrebnih infrastrukturnih radova na području opštine Rožaje. On dalje naglašava da koordinacija i saradnja u narednim perodu mora biti još veća i još efikasnija kako bi imali uvid u sve probleme sa kojima se susreću stanovnici svih mjesnih zajednica.
 
Kazao je i da  očekuje veću posvećenost socijalno ugroženim gradjanima i da se ta vrsta komunikacije treba praktikovati u narednom periodu. Predsjednik je dalje kazao: „Takodjer, od  Vas očekujem da sve iznesete na decidan i jasan način o svim problemima koje imate u svojim mjesnim zajednicama a za koje ste se eventualno obratili lokalnoj upravi a da Vam nije udovoljeno ili odgovoreno na zahtjev, kako bi poboljšali rad naših službi, sekretarijata i direkcija“. On je također zamolio je predstavnike mjesnih zajednica da imaju u vidu ograničena finansijska sredstva kojima raspolaže lokalna uprava te da se ne može postići željena dinamika niti se u isto vrijeme djelovati na više strana, ali je važno da lokalna uprava ima u vidu sve probleme i radi na njihovom rješavanju u skladu sa svojim mogućnostima. Upoznao ih je sa planovima lokalne uprave za 2017.godinu.
RT

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR