ROŽAJSKA POLJOPRIVREDA-MANJE OBRAĐENOG ZEMLJIŠTA U ODNOSU NA PRETHODNE GODINE

ROŽAJSKA POLJOPRIVREDA-MANJE OBRAĐENOG ZEMLJIŠTA U ODNOSU NA PRETHODNE GODINE

863
0
PODIJELITE
Mersad Šutković sekretar sekretarijata za poljoprivredu

Sudeći prema podacima o površinama zemljišta koje su se u protekle dvije godine našle pod raznim poljoprivrednim kulturama, ni ovogodišnja proljećna sjetva u rožajskoj opštini koja bi trebala da krene ovih dana, neće značajnije popraviti negativan trend u tom segmentu poljoprivredne proizvodnje. Činjenice, naime govore da se iz godine u godinu bilježi značajan pad u količinama obradivih površina, kao posljedica odlaska mladih, koji napuštaju selo i najčešće odlaze u inostranstvo ili pak u druge krajeve zemlje.

Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Mersad Šutković kaže da se nažalost nastavlja trend napuštanja sela i da na ruralnom području ostaju samo staračka domaćinstva što ima za posljedicu, neobrađene velike površine zemljišta, nepokošene livade, smanjenje stočnog fonda.

“Poznato je da ova opštinama tradicionalno važi za poljoprivredno područje i da je od poljoprivrede i stočarstva nekada živjelo više od polovine stanovništa. Država i Opština, danas više nego ikad kroz razne podsticajne mjere pomažu poljoprivredne proizvođače. Međutim, očekivani efekti izostaju jer je sve više, naročito mladih ljudi koji nauštaju selo i odlaze, najčešće u inostranstvo da žive i rade”, kazao je Šutković.

Jedan od pokazatelja, kako je kazao, su i podaci o proljećnoj sjetvi u predhodne dvije godine.

“U 2016. godini, pod djetelinsko-travnim smješama bilo je 53,4 ha, dok se prošle godine pod ovim kulturama našlo 41,8 ha. Lucerkom je u 2016. godini zasađeno dva hektara a prošle godine pod ovom kulturom je bilo 1,2 hektara. Zasad djeteline u 2016. godini iznosio je jedan hektar a u prošloj godini nije bilo novih zasada te kulture.

Prije nekoliko godina, dodaje Šutković, jedan broj ratara je počeo sa gajenjem heljde koja ima dobru cijenu na tržištu i veoma je tražena, ali se, iz njemu nepoznatih razloga prestalo sa uzgojem te žitarice.

“Slična situacija je sa krmnim biljem koje je prije desetak godina bilo najrasprostranjenjija sjetvena kultura na ovom području, ali se u posljednje vrijeme odustalo i od toga”, rekao je Šutković.

On napominje da je iz godine u godinu na tom području sve više neobrađenih površina.

“Posebno su zapuštene parcele koje nijesu pristupačne mehanizaciji. Ipak, svjedoci smo da je prošle godine bilo parcela koje su pak, pristupačne mehanizaciji, ali nijesu obrađivane. S obzirom da je u prošloj godini vladala velika potražnja za sijenom, vjerujemo da će se ove godine stanje u toj oblasti promijeniti, te da će iskorišćenost poljoprivrednih parcela biti veća”, smatra Šutković.

On još uvijek ne može da prognozira da li će tekuća godina biti bolja u odnosu na prošlu godinu ili će pak, hektari obradivih površina biti još manji.

“S obzirom da poljoprivrednici sami planiraju zasade, očekujemo slične zasade krmnim kulturama kao i u prethodne dvije godine, dok se žitarice ovdje sade u zanemarljivim količinama. Kada je riječ o žitaricama, mislim da sadnju tih kultura ograničava nepostojanje mehanizacije jer na našem području postoje svega dva kombajna”, kazao je Šutković.

On očekuje da će se ove godine pod zasadima krompira naći značajne površine.

“Iz godine u godinu sve se više poljoprivrednici opredjeljuju da investiraju u zasade krompira, jer sve što proizvedu lako plasiraju na tržište. Zbog toga, saznajemo da će ove godine biti više površina zasađeno krompirom”, kazao je Šutković.

RT(F.Kalić)

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR